DUCT INSTALLER (project)

ANT Industrial Works, Inc.

ANT Industrial Works, Inc. is an all Filipino general mechanical contracting company engaging in the fabrication, supply, installation, and maintenance of Mechanical Engineering Works such as Heating, Ventilating, Air Conditioning - Ducting and Piping Systems, Plumbing Systems, Compressed Air Systems and other related applications in industrial and Commercial Buildings.

We have been in the industry for over 24 years and we are accredited by Philippine Contractors Association Board (PCAB) (Category: A), Philippine Society of Ventilating, Air Conditioning, and Refrigerating Engineers (PSVARE), and a member of Philippine Society of Mechanical Engineers (PSME).

Cavite, General Trias City, Lot 2 Block 21 Carmelita St. Stateland Hills Subdivision, Brgy. Manggahan, General Trias City, Cavite

Responsable sa paghahanda at pagkakabit ng mga produktong kailangan upang makabuo ng ducting system na maganda ang kalidad at ayon sa plano na binigay ng kliyente 

 • Nag-aassemble ng mga air ducts
 • Nagbubuhat, nag-aayos, at nag-sasalansan ng mga kagamitan at produktong kailangan sa pagkakabit ng mga parte ng ducting system
 • Tinitiyak na walang gasgas, yupi, at dumi ang mga produkto bago ikabit
 • Naghahanda at nag-aayos sa mga ikakabit na produkto sa area
 • Naghahanda at nagkakabit ng mga support na kailangan upang maayos na maikabit ang mga ducts at iba pang parte ng ducting system 
 • Nagkakabit ng mga parte ng ducting system tulad ng ducts, fittings, dampers, plenum boxes atbp.
 • Nag-iinsulate ng ducting system
 • Nagsasagawa ng tamang hakbang at pamamaraan sa trabaho at nagsusuot ng angkop na PPEs upang matiyak ang pansariling kaligtasan
 • Nagpapanatili ng kalinisan sa lugar ng trabaho bago at pagkatapos ng trabaho
 • Nagpapanatili ng kalinisan at tamang kondisyon ng mga tool, materyales, at kagamitan bago at pagkatapos ng trabaho
 • Nag-uulat ng mga nasirang kagamitan sa supervisor
 • Sinisigurado na maayos na naisara at naitabi ang lahat ng makina at materyales pagkatapos ng trabaho
 • Nagsasagawa ng iba pang mga tungkuling maaaring italaga ng supervisor
1 - 2 years
High School / Vocational School
Entry Middle Senior Executive
English [ A1 ]
March 07, 2019
June 01, 2019
This job is expired.